PROWADZENIE KSIĄG HANDLOWYCH

- sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
- dekretacja i księgowanie dokumentów przekazanych przez Klienta
- prowadzenie księgi głównej i ksiąg pomocniczych
- prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wyposażenia
- obliczanie wysokości zaliczki na podatek dochodowy CIT
- przygotowanie miesięcznych zestawień obrotów i sald
- sporządzanie i wysyłanie do Urzędu Skarbowego elektronicznych deklaracji VAT, VAT-UE
- prowadzenie ewidencji VAT
- reprezentacja Klienta przed Urzędem Skarbowym
- sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego

 

 

PROWADZENIE KSIĘGOWOŚCI UPROSZCZONEJ

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
- dokonywanie zapisów w księdze przychodów
i rozchodów

- przygotowywanie kalkulacji podatkowych PIT-5
- sporządzanie i wysyłanie do Urzędu Skarbowego elektronicznych deklaracji VAT, VAT-UE
- prowadzenie ewidencji VAT
- prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wyposażenia
- sporządzenie zeznania rocznego
- rozliczenia ZUS właściciela/właścicieli
- reprezentacja Klienta przed Urzędem Skarbowym

RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY
- dokonywanie zapisów w ewidencji przychodów
- kalkulacja zobowiązań podatkowych, informowanie o wysokości podatku do zapłaty
- sporządzenie zeznania rocznego
- sporządzanie i wysyłanie do Urzędu Skarbowego elektronicznych deklaracji VAT, VAT-UE
- prowadzenie ewidencji VAT
- reprezentacja Klienta przed Urzędem Skarbowym

 

 

KADRY, PŁACE, ZUS   

– prowadzenie dokumentacji kadrowej (kompletnych akt osobowych) zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa

– prowadzenie ewidencji i dokumentacji płacowej – sporządzanie list płac z umów
o pracę i umów cywilnoprawnych, sporządzanie rocznych deklaracji PIT

– przygotowywanie dokumentacji dla ZUS – dokumenty zgłoszeniowe pracowników, miesięczne deklaracje rozliczeniowe, dokumentacja zasiłków, raporty RMUA

 

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij "ok". Jeżeli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookie możesz zmienić w swojej przeglądarce.